headerphoto

Academic Staffs

Head of Architecture Engineering Departement
Wenty Triyuli

NIP. 197705282001122002
-ST. (Diponegoro University, INA)
-MT. (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:
 

 

Secretatry of Architecture Engineering Departement

Livian Teddy

NIP. 197402102005011003
-ST. (Diponegoro University, INA)
-MT. (Diponegoro University, INA)
 
E-mail:
Website:

 

Senior Lecturer

 
 
Arie Siswanto
NIP. 195812201985031002
 
-Ir. (Airlangga University, INA)
-MCRP
 
E-mail:
Website:
   
 
Tutur Lusetyowati
NIP. 196509251991022001
 
-Ir. (Gadjah Mada University, INA)
-MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:
   
 
Wenty Triyuli
NIP. 197705282001122002
 
-ST (Diponegoro University, INA)
-MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:
   
 
Chaerul murod
NIP. 195405261986011001
 
-Ir (Sepuluh November Institute of Technology, INA)
-MT (Sepuluh November Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:

 

Lecturers

Widya Fransiska FA
NIP. 197602162001122001

-ST (Gadjah Mada University, INA)
-MT (Gadjah Mada University, INA)
 
E-mail:
Website:
 
 
Setyo Nugroho
NIP. 195605051986021001

-Ir (Gadjah Mada University, INA)
-M.Arch (USA)
 
E-mail:
Website:

 
 
Agustina Eka
NIP. 197708242005012003
 
-ST (Gadjah Mada University, INA)
-MT (Gadjah Mada University, INA)
 
E-mail:
Website:
   
 
Livian Teddy
NIP. 197402102005011003
 
-ST (Diponegoro University, INA)
-MT (Diponegoro University, INA)
 
E-mail:
Website:
   
 
Meivirina Hanum
NIP. 195705141989032001
 
-Ir (Gadjah Mada University, INA)
-MT (Semarang Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:
   
 
Johanes Adiyanto
NIP. 197409262006041002
 
-ST (Merdeka University, INA)
-MT (Institut Teknologi Sepuluh November, INA)
-DR (Institut Teknologi Sepuluh November, INA)
E-mail:
Website:

 
Iwan Muaman Ibnu
NIP. 197003252002121002

-ST (Brawijaya University, INA)
-MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:
 
 
Prima Della
NIP. 198309182008012003

-ST (Sriwijaya University, INA)
-MT (Gadjah Mada University, INA)
 
E-mail:
Website:

 
 
Arjuna Parkasa Jaya
NIP. 197707242003121005
 
-ST (Gadjah Mada University, INA)

 
E-mail:
Website:
   
 
Muhammad Fajri Romdhoni
NIP. 198107022005011003
 
-ST (Parahyangan University, INA)
-MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail: muhammadfajriromdhoni@gmail.com
Website: http://muhammadfajriromdhoni.com
   
 
Ardiansyah
NIP.198310252006041005
 
-ST (Sriwijaya University, INA)
 
 
E-mail:
Website:
   
 
Dessy Syarlianti
NIP. 198312272006042003
 
-ST (Sriwijaya University, INA)
-MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
E-mail:
Website:

 
Listen Prima
NIP. 19850207200812200

-ST (Sriwijaya University, INA)

 
E-mail:
Website:
 
 
 
Maya Fitri
 NIP :
 
 -ST (Bandung Institute of Technology, INA)
 -MT (Bandung Institute of Technology, INA)
 
 E-mail:
 Website:
   
   
Adam Fitriawijaya
NIP : 197908292009121003

- ST (National Institute of Technology, INA)
- MT (Bandung Institute of Technology, INA)

 E-mail: Triawijaya@engineer.com
Website: http://adamfitriawijaya.wordpress.com/)
   
   
   
   
   
   

 

New layer...